Croeso i Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne-Ddwyrain Cymru – menter Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Rydym yn cynllunio gwasanaeth canser wedi’i integreiddio’n ddi-dor ar gyfer De-Ddwyrain Cymru.

Mi fydd yn cefnogi cleifion a’i teuluoedd a cael gwared ar unrhyw ffiniau artifisial rhwng darganfod canser a diagnosis, triniaeth, a byw hefo effeithiau hirdymor canser.

Yn bresennol rydym yn gweithio hefo holl ddarparwyr triniaeth a gofal canser i gyflwyno dwy achos busnes am newid i Llywodraeth Cymru.

Rydym am adeiladu canolfan canser newydd yng Nghaerdydd, a gweithio hefo’n holl partneriaid GIG i ddatblygu uned radiotherapi llai ar safle GIG arall, yn ogystal ag amryw o wasanaethau a gwellianau arall.

Mi fydd yr achos busnes yn cael ei gyflwyno i Llywodraeth Cymru yn gynnar yn 2017. Rydym yn gobeithio dechrau weithio ar yr holl rhaglen erbyn 2018.