Gwell canlyniadau ar gyfer cleifion canser
Cwrddwch a Lisa, Tom, Amir and Elsie...
Darllenwch fwy

Croeso i Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne-Ddwyrain Cymru – menter Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Rydym yn cynllunio gwasanaeth canser wedi’i integreiddio’n ddi-dor ar gyfer De-Ddwyrain Cymru.

Mi fydd yn cefnogi cleifion a’i teuluoedd a cael gwared ar unrhyw ffiniau artifisial rhwng darganfod canser a diagnosis, triniaeth, a byw hefo effeithiau hirdymor canser.

Yn bresennol rydym yn gweithio hefo holl ddarparwyr triniaeth a gofal canser i gyflwyno dwy achos busnes am newid i Llywodraeth Cymru.

Rydym am adeiladu canolfan canser newydd yng Nghaerdydd, a gweithio hefo’n holl partneriaid GIG i ddatblygu uned radiotherapi llai ar safle GIG arall, yn ogystal ag amryw o wasanaethau a gwellianau arall.

Mi fydd yr achos busnes yn cael ei gyflwyno i Llywodraeth Cymru yn gynnar yn 2017. Rydym yn gobeithio dechrau weithio ar yr holl rhaglen erbyn 2018.

Newyddion diweddaraf

Wednesday, 13 December 2017
Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo Cais Cynllunio Amlinellol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd
Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Dinas a Sir Caerdydd wedi cymeradwyo cais cynllunio amlinellol Ymddiriedolaeth GIG Felindre i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd. Yn gynharach y prynhawn ...

Darllenwch yr erthygl
Friday, 14 July 2017
Ymddiriedolaeth GIG Felindre i ddatblygu Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ategol Radiotherapi
Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi cytuno i lunio Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ategol Radiotherapi yn Ysbyty Nevill Hall, y Fenni.   Mae'r bwriad i adeiladu ...

Darllenwch yr erthygl
Tuesday, 25 April 2017
Canolfan Ganser Caerdydd yn helpu lledaeniad tiwmorau i gael eu deall ar draws y byd
Mae Canolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd yn chwarae rôl flaenllaw mewn deall difrifoldeb eich canser a'r driniaeth orau ar eich cyfer. Mae cael gwybodaeth am faint tiwmor canser ac i ba ...

Darllenwch yr erthygl
© Transforming Cancer Services 2017
Wedi’i greu gan CREO