Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo Cais Cynllunio Amlinellol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Dinas a Sir Caerdydd wedi cymeradwyo cais cynllunio amlinellol Ymddiriedolaeth GIG Felindre i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd.

Yn gynharach y prynhawn yma (dydd Mercher, 13 Rhagfyr), daeth Pwyllgor Cynllunio Cyngor Dinas a Sir Caerdydd at ei gilydd i ystyried ein cais cynllunio amlinellol i adeiladu Canolfan Ganser newydd yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd.

Meddai Steve Ham, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Felindre: “Mae’r ffaith iddynt gymeradwyo ein cais cynllunio yn garreg filltir arwyddocaol ar gyfer y boblogaeth rydym yn ei gwasanaethu ar draws De Ddwyrain Cymru.

“Er bod y Ganolfan Ganser bresennol wedi ein gwasanaethu ni a’n cleifion yn dda am fwy na 60 mlynedd, nid yw’n addas i’r pwrpas rhagor. Mae mwy a mwy o bobl ar draws De Ddwyrain Cymru angen triniaeth canser a gofal gennym, ac oherwydd y cynnydd parhaus hwnnw yn y galw ar ein gwasanaethau, mae’n rhaid inni wneud pethau’n wahanol.

“Wrth i ni symud ymlaen i’r cam nesaf hwn, rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda’n cleifion a’n cymuned leol i geisio sicrhau y bydd y Ganolfan Ganser newydd a’i lleoliad o fudd i bawb.”