Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo Cais Cynllunio Amlinellol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Dinas a Sir Caerdydd wedi cymeradwyo cais cynllunio amlinellol Ymddiriedolaeth GIG Felindre i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd.

Yn gynharach y prynhawn yma (dydd Mercher, 13 Rhagfyr), daeth Pwyllgor Cynllunio Cyngor Dinas a Sir Caerdydd at ei gilydd i ystyried ein cais cynllunio amlinellol i adeiladu Canolfan Ganser newydd yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd.

Meddai Steve Ham, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Felindre: “Mae’r ffaith iddynt gymeradwyo ein cais cynllunio yn garreg filltir arwyddocaol ar gyfer y boblogaeth rydym yn ei gwasanaethu ar draws De Ddwyrain Cymru.

“Er bod y Ganolfan Ganser bresennol wedi ein gwasanaethu ni a’n cleifion yn dda am fwy na 60 mlynedd, nid yw’n addas i’r pwrpas rhagor. Mae mwy a mwy o bobl ar draws De Ddwyrain Cymru angen triniaeth canser a gofal gennym, ac oherwydd y cynnydd parhaus hwnnw yn y galw ar ein gwasanaethau, mae’n rhaid inni wneud pethau’n wahanol.

“Wrth i ni symud ymlaen i’r cam nesaf hwn, rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda’n cleifion a’n cymuned leol i geisio sicrhau y bydd y Ganolfan Ganser newydd a’i lleoliad o fudd i bawb.”

Newyddion diweddaraf

Wednesday, 13 December 2017
Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo Cais Cynllunio Amlinellol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd
Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Dinas a Sir Caerdydd wedi cymeradwyo cais cynllunio amlinellol Ymddiriedolaeth GIG Felindre i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd. Yn gynharach y prynhawn ...

Darllenwch yr erthygl
Friday, 14 July 2017
Ymddiriedolaeth GIG Felindre i ddatblygu Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ategol Radiotherapi
Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi cytuno i lunio Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ategol Radiotherapi yn Ysbyty Nevill Hall, y Fenni.   Mae'r bwriad i adeiladu ...

Darllenwch yr erthygl
Tuesday, 25 April 2017
Canolfan Ganser Caerdydd yn helpu lledaeniad tiwmorau i gael eu deall ar draws y byd
Mae Canolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd yn chwarae rôl flaenllaw mewn deall difrifoldeb eich canser a'r driniaeth orau ar eich cyfer. Mae cael gwybodaeth am faint tiwmor canser ac i ba ...

Darllenwch yr erthygl
© Transforming Cancer Services 2017
Wedi’i greu gan CREO