Amdanom ni

Caiff Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne-Ddwyrain Cymru ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth GIG Felindre. Mae’r Ymddiriedolaeth yn darparu gwasanaethau canser trydyddol ar gyfer De-Ddwyrain Cymru. Mae hynny’n golygu ein bod ni’n rhoi triniaethau canser na chânt eu ddarparu gan eich meddyg teulu neu ysbyty lleol. Yn ymarferol, cemotherapi a radiotherapi yw’r triniaethau hyn. Rydym hefyd yn cynnig triniaeth ganser arbenigol i gleifion o bob cornel o Gymru. Mae ein honcolegwyr a staff ymhlith y mwyaf profiadol a gwybodus yn y DU.

Maent yn gweithio yng Nghanolfan Ganser Felindre yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd, ac mewn clinigau allgymorth ledled De-Ddwyrain Cymru, yn darparu triniaethau a gofal i’r boblogaeth o 1.5 miliwn.

Rydym yn disgwyl i nifer yr achosion o ganser i gynyddu ledled y DU. Nid yw ein hadeilad presennol yn ddigon mawr nac yn ddigon da.
Ein bwriad yw i adeiladu canolfan ganser newydd yng Nghaerdydd, a gweithio gyda’r GIG ledled De-Ddwyrain Cymru i sicrhau ein bod ni’n darparu gofal a thriniaeth yn agosach at ein cleifion, lle y bo’n bosib.

© Transforming Cancer Services 2017
Wedi’i greu gan CREO