Gwybodaeth gefndir

Datblygodd yr Ymddiriedolaeth Rhaglen Amlinellol Strategol yn wreiddiol, a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru. Roedd y rhaglen amlinellol hon yn cyfleu ein syniadau ynghylch sut gallai gwasanaethau canser yn Ne-Ddwyrain Cymru ddatblygu yn y dyfodol. Cymeradwyodd Llywodraeth Cymru hon yn haf 2015, a dywedwyd wrthym am lunio rhaglen fanylach, a rydym wrthi’n ei wneud ar hyn o bryd.

Rydym eisiau ffurfio gweledigaeth ar y cyd a llunio dealltwriaeth gyffredin gyda’r cyhoedd a’n partneriaid. Rydym nawr yn ymgysylltu ag amrywiaeth o rhanddeiliaid sy’n ymwneud â gwasanaethau canser yn Ne-Ddwyrain Cymru.

Mae gwybodaeth fanwl am y rhaglen, gan gynnwys crynodeb hawdd i’w ddarllen, yn y dudalen Dogfennau Allweddol ar y safle hwn.

© Transforming Cancer Services 2017
Wedi’i greu gan CREO