Cymerwch ran

Rhagor o wybodaeth am ein ceisiadau cynllunio 

Os ydy Canolfan Ganser newydd Felindre yn mynd i weithio i genedlaethau’r dyfodol, dylai ein staff, cleifion a’n cymdogion gymryd rhan yn y gwaith o’i chynllunio, ei hadeiladu a’i gweithredu.

Rydym eisiau i bobl ddweud bod eu barnau’n cyfrif, a’u bod yn gwneud gwahaniaeth.

Fel hyn, gall pob un ohonom gymryd rhan mewn trin mwy o gleifion a helpu pobl i fyw’n hirach gyda chanser.

Os ydych chi eisiau cymryd rhan, cysylltwch â ni:

E-bost: Cysylltu.Felindre@wales.nhs.uk

Llythyr: Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne Ddwyrain Cymru,
Canolfan Ganser Felindre, Heol Felindre, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 2TL

Rhif ffôn: 02920 615888

Cylchlythyr

Tanysgrifiwch yma i gael newyddion rheolaidd am Ganolfan Ganser Felindre, ei dyfodol, a sut rydym yn trawsnewid gwasanaethau canser yn Ne Ddwyrain Cymru.

Cysylltu.Felindre@wales.nhs.uk

Cyfryngau cymdeithasol

Dilynwch ni ar: