Canolfan Ganser Felindre newydd

Nid yw’r wefan hon yn cael ei diweddaru mwyach. Gweler ein tudalennau newydd yn: Trawsnewid gwasanaethau canser – Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Trin mwy. Byw’n hirach.

Rydym i gyd yn adnabod rhywun sydd â chanser neu rywun sydd wedi cael canser.

Ac mae nifer y bobl sy’n cael eu diagnosio gyda chanser yn cynyddu.

Ond mae gan Gymru rai o’r cyfraddau goroesi canser isaf yn y byd gorllewinol.

A does gan Ganolfan Ganser Felindre, sy’n 60 oed, ddim y cyfleusterau na’r gofod i gwrdd â’r her hon yn y dyfodol.

Felly, rydym eisiau adeiladu canolfan newydd.

Bydd Canolfan Ganser newydd Felindre yn trin mwy o gleifion ac yn helpu mwy o bobl i fyw’n hirach gyda chanser.

Bydd yn wasanaeth am ddim gan y GIG, a fydd yn trin pobl yn ôl eu hangen

Bydd yn cefnogi ymchwil a datblygu rhyngwladol hefyd, gyda’r nod o wneud Cymru yn arweinydd byd-eang ym maes trin canser.

Ond, os yw’r ganolfan ganser newydd yn mynd i weithio i genedlaethau’r dyfodol, yna dylai ein staff, cleifion a’n cymdogion fod yn rhan o’r gwaith o’i chynllunio, ei hadeiladu a’i gweithredu.

Rydyn ni eisiau i bobl ddweud bod eu barnau’n cyfrif ac yn gwneud gwahaniaeth.

Fel hyn, gall pob un ohonom gymryd rhan mewn trin mwy o gleifion, a helpu pobl i fyw’n hirach gyda chanser.

Os ydych chi eisiau cymryd rhan, cofrestrwch i gael newyddion a chael eich diweddaru yma.

Cymerwch rhan

 

Y daith o’r dechrau i’r diwedd