Sut fydd TCS yn effeithio arna i?

Sut fydd ein rhaglen yn effeithio arnoch chi? Rydym wedi creu film fer i esbonio ble fydd cleifion yn debygol o dderbyn ei triniaeth a gofal yn y dyfodol. 

© Transforming Cancer Services 2017
Wedi’i greu gan CREO