Hygyrchedd

Hygyrchedd

Mae hygyrchedd ar y wefan hon yn cael ei arwain gan safonau’r Llywodraeth a chanllawiau hygyrchedd cynnwys y we (WCAG). Derbynnir canllawiau WCAG yn eang fel y safon ryngwladol ar gyfer hygyrchedd ar y we.

Er ein bod ni’n ceisio sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch i bob defnyddiwr a’i bod yn cyflawni lefel cydymffurfiaeth AA WCAG, rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid yn barhaus i sicrhau y glynir wrth lefel cydymffurfiaeth ‘ A ‘ o leiaf.

Os byddwch gennych unrhyw gwestiynau ynghylch hygyrchedd ar y safle hwn neu os hoffech fynegi eich barn am unrhyw beth, cysylltwch.

Adobe – Read Out Loud

Mae “read out loud” wedi cael eu hadeiladu mewn i fersiynau mwy diweddar o Adobe Reader (Fersiwn 7 ac uwch). Gellir darllen y dogfennau ar Ffurf Dogfen Gludadwy (PDF) yn uchel mewn tri cham byr:
• Agor dogfen PDF a chlicio ar “View”
• Dewis “Read Out Loud”
• Dechrau Read Out Loud

• Mae llwybrau byr a ddefnyddir yn aml yn cynnwys:
• Shift + Ctrl + Y: Dechrau Read Out Loud
• Shift + Ctrl + V: Darllen y dudalen bresennol
• Shift + Ctrl + B: Darllen i ddiwedd y ddogfen
• Shift + Ctrl + C: Saib/ailddechrau darllen
• Shift + Ctrl + E: Stopio

Lawrlwytho Ffeiliau

Efallai y bydd angen i chi lwytho’r darllenwyr/gwylwyr canlynol i lawr i gyrchu gwahanol fformatau dogfen ar y safle hwn. Gellir llwytho’r rhain i lawr yn rhad ac am ddim o wefannau allanol perthnasol fel y nodir isod:
Llwytho Gwyliwr Microsoft Word i lawr
Llwytho Gwyliwr Microsoft Excel i lawr
Llwytho Gwyliwr Microsoft PowerPoint i lawr
Llwytho Darllenydd Adobe Acrobat i lawr
Llwytho Chwaraewr Adobe Flash i lawr