Newyddion Diweddaraf

Mae’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne-Ddwyrain Cymru yn datblygu cynlluniau i wella darpariaeth gofal a triniaeth canser am holl boblogaeth De-Ddwyrain Cymru yn bresennol.

Wednesday, 13 December 2017
Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo Cais Cynllunio Amlinellol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd
Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Dinas a Sir Caerdydd wedi cymeradwyo cais cynllunio amlinellol Ymddiriedolaeth GIG Felindre i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd. Yn gynharach y prynhawn ...

Darllenwch yr erthygl
Friday, 14 July 2017
Ymddiriedolaeth GIG Felindre i ddatblygu Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ategol Radiotherapi
Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi cytuno i lunio Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ategol Radiotherapi yn Ysbyty Nevill Hall, y Fenni.   Mae'r bwriad i adeiladu ...

Darllenwch yr erthygl
Tuesday, 25 April 2017
Canolfan Ganser Caerdydd yn helpu lledaeniad tiwmorau i gael eu deall ar draws y byd
Mae Canolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd yn chwarae rôl flaenllaw mewn deall difrifoldeb eich canser a'r driniaeth orau ar eich cyfer. Mae cael gwybodaeth am faint tiwmor canser ac i ba ...

Darllenwch yr erthygl
Thursday, 26 January 2017
Canolfan Ganser Newydd
Byddwch yn rhan o'n cynlluniau i adeiladu canolfan ganser newydd Ar hyn o bryd, rydym yn casglu barnau ystod eang o bobl am y ganolfan ganser newydd.  Ydych chi eisiau bod yn rhan o'r ...

Darllenwch yr erthygl
Monday, 24 October 2016
Cylchlythyr Cymunedol – Hydref 2016
community-newsletter-autumn-2016-cymraeg

Darllenwch yr erthygl
Friday, 23 September 2016
Gwaith Archwilio yn Dechrau ar Safle Posib Newydd
Rydym yn gwneud ychydig o waith archwiliadol ar y safle nodwyd fel y safle mwya addas am y Canolfan Ganser Felindre newydd. Mae'r safle yma i Ogledd Ysbyty'r Eglwydd Newydd yng Nghaerdydd. ...

Darllenwch yr erthygl
© Transforming Cancer Services 2017
Wedi’i greu gan CREO