Newyddion Diweddaraf

Mae’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne-Ddwyrain Cymru yn datblygu cynlluniau i wella darpariaeth gofal a triniaeth canser am holl boblogaeth De-Ddwyrain Cymru yn bresennol.

 

Friday, 21 February 2020
Cynlluniau i gael mynediad i’r Ganolfan Ganser Felindre newydd
Mae cynlluniau wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer adeiladu ffyrdd mynediad i Ganolfan Ganser newydd Felindre. Mae'r ganolfan newydd, sydd yn gwasanaethu De Ddwyrain Cymru i gyd, i fod i agor yn ...

Darllenwch yr erthygl
Friday, 21 February 2020
Rhagor o wybodaeth am ein ceisiadau cynllunio
Gallwch weld ein cynlluniau ar gyfer mynediad i Ganolfan Ganser newydd Felindre ar wefan The Urbanists. Gallwch weld ein cynlluniau hefyd drwy ymweld â Llyfrgell Rhiwbeina neu Hyb Gogledd ...

Darllenwch yr erthygl
Tuesday, 18 February 2020
Cais Cynllunio Amlinellol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yn cael ei wrthod gan Gyngor Caerdydd
Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Dinas a Sir Caerdydd wedi gwrthod cais cynllunio amlinellol Ymddiriedolaeth GIG Felindre i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd. Yn gynharach y prynhawn yma ...

Darllenwch yr erthygl
Wednesday, 29 January 2020
Y broses yn dechrau i ddod o hyd i gontractwyr i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd
Mae'r broses wedi dechrau i ddod o hyd i gontractwyr i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd, sy'n darparu gwasanaethau canser anlawfeddygol arbenigol i bobl ar draws De Ddwyrain Cymru. Mae ...

Darllenwch yr erthygl
Wednesday, 13 December 2017
Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo Cais Cynllunio Amlinellol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd
Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Dinas a Sir Caerdydd wedi cymeradwyo cais cynllunio amlinellol Ymddiriedolaeth GIG Felindre i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd. Yn gynharach y prynhawn ...

Darllenwch yr erthygl
Friday, 14 July 2017
Ymddiriedolaeth GIG Felindre i ddatblygu Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ategol Radiotherapi
Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi cytuno i lunio Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ategol Radiotherapi yn Ysbyty Nevill Hall, y Fenni.   Mae'r bwriad i adeiladu ...

Darllenwch yr erthygl