Newyddion Diweddaraf

Mae’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne-Ddwyrain Cymru yn datblygu cynlluniau i wella darpariaeth gofal a triniaeth canser am holl boblogaeth De-Ddwyrain Cymru yn bresennol.

 

Wednesday, 5 August 2020
Dau adroddiad amgylcheddol i gefnogi Canolfan Ganser Felindre newydd
Mae dau adroddiad amgylcheddol wedi'u cyflwyno i Gyngor Caerdydd er mwyn mynd i'r afael ag amodau cynllunio ar gyfer y Ganolfan Ganser Felindre newydd. Wedi'u hymgasglu gan Mott MacDonald ...

Darllenwch yr erthygl
Tuesday, 23 June 2020
Uchelgais i adeiladu’r ‘Ysbyty Gwyrddaf ym Mhrydain’
Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre heddiw yn gosod sail i’w chynlluniau am ganolfan ganser newydd yng Nghaerdydd, gyda rhestr o ymrwymiadau a fydd yn ceisio ei gwneud ‘yr ysbyty gwyrddaf ...

Darllenwch yr erthygl
Tuesday, 9 June 2020
Cynlluniau i gael mynediad i Ganolfan Ganser newydd Felindre
Mae ceisiadau cynllunio wedi cael eu cyflwyno i adolygu ffyrdd mynediad ’'r Ganolfan Ganser Felindre newydd. Mae'r gwaith o gyflwyno'r cynlluniau yn dilyn penderfyniad Cyngor Dinas Caerdydd i ...

Darllenwch yr erthygl
Tuesday, 7 April 2020
Effaith y pandemig Coronafeirws ar y Ganolfan Ganser Felindre newydd
Mae newidiadau yn y gwaith i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd wedi cael eu cyhoeddi oherwydd y pandemig coronafeirws. Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi rhoi'r gorau i brosesu ceisiadau ...

Darllenwch yr erthygl
Wednesday, 18 March 2020
Canslo tri sesiwn galw heibio
Rydym wedi canslo tri sesiwn galw heibio yn ymwneud â chynlluniau mynediad i’r Ganolfan Ganser Felindre newydd. Roedd y sesiynau sydd wedi’u canslo wedi’u trefnu i redeg rhwng 11am a 7.30pm ...

Darllenwch yr erthygl
Thursday, 5 March 2020
Sut y dylai’r Ganolfan Ganser Felindre newydd gael ei dylunio i weithio i chi?
Rydym yn chwilio am farnau pobl ar ddyluniad y Ganolfan Ganser Felindre newydd. I helpu i ysgogi sylwadau a barnau, rydym wedi cyhoeddi Brîff Dylunio drafft (Saesneg unig) – sef dogfen y ...

Darllenwch yr erthygl