Newyddion Diweddaraf

Nid yw’r wefan hon yn cael ei diweddaru mwyach. Gweler ein tudalennau newydd yn: Trawsnewid gwasanaethau canser – Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Mae’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne-Ddwyrain Cymru yn datblygu cynlluniau i wella darpariaeth gofal a triniaeth canser am holl boblogaeth De-Ddwyrain Cymru yn bresennol.

 

Wednesday, 18 March 2020
Canslo tri sesiwn galw heibio
Rydym wedi canslo tri sesiwn galw heibio yn ymwneud â chynlluniau mynediad i’r Ganolfan Ganser Felindre newydd. Roedd y sesiynau sydd wedi’u canslo wedi’u trefnu i redeg rhwng 11am a 7.30pm ...

Darllenwch yr erthygl
Thursday, 5 March 2020
Sut y dylai’r Ganolfan Ganser Felindre newydd gael ei dylunio i weithio i chi?
Rydym yn chwilio am farnau pobl ar ddyluniad y Ganolfan Ganser Felindre newydd. I helpu i ysgogi sylwadau a barnau, rydym wedi cyhoeddi Brîff Dylunio drafft (Saesneg unig) – sef dogfen y ...

Darllenwch yr erthygl
Friday, 21 February 2020
Cynlluniau i gael mynediad i’r Ganolfan Ganser Felindre newydd
Mae cynlluniau wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer adeiladu ffyrdd mynediad i Ganolfan Ganser newydd Felindre. Mae'r ganolfan newydd, sydd yn gwasanaethu De Ddwyrain Cymru i gyd, i fod i agor yn ...

Darllenwch yr erthygl
Friday, 21 February 2020
Rhagor o wybodaeth am ein ceisiadau cynllunio
SESIWN 18 MAWRTH – WEDI’I GANSLO Mae'r sesiynau isod ar ddydd Iau 19, dydd Gwener 20 a dydd Sadwrn 21 Mawrth yn cael eu canslo, yn dilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ar ...

Darllenwch yr erthygl
Tuesday, 18 February 2020
Cais Cynllunio Amlinellol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yn cael ei wrthod gan Gyngor Caerdydd
Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Dinas a Sir Caerdydd wedi gwrthod cais cynllunio amlinellol Ymddiriedolaeth GIG Felindre i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd. Yn gynharach y prynhawn yma ...

Darllenwch yr erthygl
Wednesday, 29 January 2020
Y broses yn dechrau i ddod o hyd i gontractwyr i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd
Mae'r broses wedi dechrau i ddod o hyd i gontractwyr i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd, sy'n darparu gwasanaethau canser anlawfeddygol arbenigol i bobl ar draws De Ddwyrain Cymru. Mae ...

Darllenwch yr erthygl