Newyddion Diweddaraf

Nid yw’r wefan hon yn cael ei diweddaru mwyach. Gweler ein tudalennau newydd yn: Trawsnewid gwasanaethau canser – Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Mae’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne-Ddwyrain Cymru yn datblygu cynlluniau i wella darpariaeth gofal a triniaeth canser am holl boblogaeth De-Ddwyrain Cymru yn bresennol.

 

Wednesday, 13 December 2017
Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo Cais Cynllunio Amlinellol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd
Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Dinas a Sir Caerdydd wedi cymeradwyo cais cynllunio amlinellol Ymddiriedolaeth GIG Felindre i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd. Yn gynharach y prynhawn ...

Darllenwch yr erthygl
Friday, 14 July 2017
Ymddiriedolaeth GIG Felindre i ddatblygu Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ategol Radiotherapi
Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi cytuno i lunio Achos Busnes Amlinellol ar gyfer adeiladu Canolfan Ategol Radiotherapi yn Ysbyty Nevill Hall, y Fenni.   Mae'r bwriad i adeiladu ...

Darllenwch yr erthygl
Thursday, 26 January 2017
Canolfan Ganser Newydd
Byddwch yn rhan o'n cynlluniau i adeiladu canolfan ganser newydd Ar hyn o bryd, rydym yn casglu barnau ystod eang o bobl am y ganolfan ganser newydd.  Ydych chi eisiau bod yn rhan o'r ...

Darllenwch yr erthygl
Friday, 23 September 2016
Gwaith Archwilio yn Dechrau ar Safle Posib Newydd
Rydym yn gwneud ychydig o waith archwiliadol ar y safle nodwyd fel y safle mwya addas am y Canolfan Ganser Felindre newydd. Mae'r safle yma i Ogledd Ysbyty'r Eglwydd Newydd yng Nghaerdydd. ...

Darllenwch yr erthygl
Wednesday, 24 August 2016
Diwrnod o Hwyl i’r Teulu – Sadwrn 3ydd o Fedi!
  Dewch i ymuno â ni ar gyfer Diwrnod o Hwyl i’r Teulu ar Ddydd Sadwrn y 3ydd o Fedi i ddathlu penblwydd Felindre yn 60 mlwydd oed! Mi fydd y diwrnod yn dechrau am 10yb yn Clwb Rydgbi ...

Darllenwch yr erthygl
Tuesday, 26 July 2016
Oes Pum Munud Gennych?
Mae ein cynlluniau yn y dyfodol yn rhoi ein cleifion yng nghalon ein gwasanaethau canser. Rydym eisiau rhoi pob cyfle posib i bawb sy’n byw yn Ne-Ddwyrain Cymru i ddysgu sut rydym am trawsnewid y ...

Darllenwch yr erthygl