Newyddion Diweddaraf

Nid yw’r wefan hon yn cael ei diweddaru mwyach. Gweler ein tudalennau newydd yn: Trawsnewid gwasanaethau canser – Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Mae’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne-Ddwyrain Cymru yn datblygu cynlluniau i wella darpariaeth gofal a triniaeth canser am holl boblogaeth De-Ddwyrain Cymru yn bresennol.

 

Monday, 25 July 2016
O Amgylch y Lle @ Sioe Frenhinol Cymru ● Eisteddfod ● Pride Cymru
Haf yma mae nifer o'n staff yn dianc y swyddfa i gynrychioli'r rhaglen TCS mewn amryw o ddigwyddiadau ar draws Cymru. Rydym yn defnyddio'r digwyddiadau yma i gysylltu hefo'r cyhoedd trwy sgyrsiau ...

Darllenwch yr erthygl
Wednesday, 25 May 2016
Cynlluniau canser newydd yn canolbwyntio ar gleifion a theuluoedd
Cafodd Paul Hunter, 26 oed, driniaeth gyda ni ar gyfer canser y ceilliau, a dywedodd: “Rwy’n hapus i helpu mewn unrhyw ffordd. Roedd yn agoriad llygad gweithio gydag amrywiaeth o bobl â ...

Darllenwch yr erthygl
Wednesday, 25 May 2016
Trigolion lleol yn mynychu noson agored
Ym mis Mawrth 2016, cynhaliom ein noson agored gyntaf yn Felindre, wedi’i hanelu’n bennaf at gymdogion lleol yn ardaloedd yr Eglwys Newydd, Llandaf a Rhiwbeina. Roedd oddeutu 20 o drigolion yn ...

Darllenwch yr erthygl
Friday, 8 April 2016
Llywodraeth Cymru yn cefnogi Canolfan Maggie’s yng Nghanolfan Ganser newydd Felindre
Cyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 17 Mawrth) y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £1.5m i helpu i ddatblygu canolfan newydd i ddarparu gofal a chymorth i gleifion canser a’u teuluoedd yn ne-ddwyrain ...

Darllenwch yr erthygl
Monday, 14 March 2016
Aelodau SHINE yn helpu datblygu gwasanaethau
Yn y misoedd dwethaf rydym wedi bod yn siarad i nifer o bobol sy'n defnyddio ein gwasanaethau yn bresennol, neu all ddefnyddio nhw yn y dyfodol. Fe gwrddodd Dr Tom Crosby, arweinydd clinigol y ...

Darllenwch yr erthygl